OASA

6. dubna 2020 jsem si uvědomil, že je celá sezóna, a možná i další roky, nenávratně ztracená. Poslal jsem proto na ministerstvo dopravy dopis, který naleznete níže. Odepsali, že mám využít různé podpůrné programy zřízené vládou za tímto účelem. Na ani jednu podporu jsme nedosáhli, kromě programu antivirus (60 %) pro 2 zaměstnance. Dnes je…

PragoTour

Firma Pragotour vznikla v roce 2006 transformací dopravní agentury Jiří Vlasák na společnost s ručením omezeným. V začátcích podnikání, ještě jako fyzická osoba, firma provozovala autobusy Karosa řady 700 a ŠD 11. Pokrok, ke kterému došlo v autobusové technice je obrovský, dnes by autobusem Karosa bez klimatizace jel kromě nostalgiků málokdo. Bohužel došlo k “pokroku”…

MaLiBus

Příběh autodopravce Za svůj život jsem stihnul nasbírat hodně podnikatelských zkušeností a prošel jsem si mnoha obory. Poslední roky jsem cítil, že mě to táhne zpět ke strojařině, ve které jsem získal nejvyšší vzdělání a kde mám i nejvíce zkušeností. Zároveň jsem toužil jen po malé rodinné firmě. Tak vznikl plán, stát se soukromým autobusovým…