Situace v příležitostné a zájezdové dopravě nikdy nebyla růžová, což určitě potvrdí všichni naši kolegové. Letos jsme ovšem na trhu 20 let a místo oslavy výročí přemýšlíme jak dál, protože bez pomoci to nebude možné.

Období od března do října představuje 90 % obratu naší společnosti. Bohužel přišla doba Covid-19 a všechny zakázky se zhroutily jalo domeček z karet. Tak jako mnoho kolegů v zájezdové a příležitostné dopravě jsme i my od 12. 3. 2020 odstaveni od všech nasmlouvaných jízd, a to jak zahraničních, tak i vnitrostátních. Protože nejsme v tomto období schopni zajistit finanční prostředky na zimní období 2020-2021, vidím situaci jako nezvladatelnou. Vyčerpali jsme již veškeré firemní i osobní finance na udržení společnosti v chodu pro další období.

Když jsme v roce 2000 začínali, provozovali jsme autobusy Karosa LC 735 a LC 736. Od té doby se kvalita autobusů i našich služeb výrazně posunula a dnešní autobusy poskytují zákazníkům veškeré pohodlí. Našimi klienty jsou školy, sportovní oddíly, kluby, firmy, cestovní kanceláře a agentury i další organizace a vím, že se na opětovné setkání s námi těší pokaždé stejně jako my. Rádi bychom pro ně poskytovali služby i nadále, za současné situace a bez pomoci to ale nebude možné. Když vezmeme počty dopravců, kteří jsou ve stejné situaci, jde o obrovský počet klientů. Proto doufáme, že to našim vládním činitelům nebude jedno a udělají maximum pro zachování našich dopravních společností v chodu. Bohužel odložení platby za mýtné o 90 dní nám nic neřeší, jelikož naše dopravní prostředky stojí na parkovištích a 95 % dopravců má RZ uložené v depozitech.

Nutně bychom potřebovali nějakou finanční injekci od státu. Stejně jako většina kolegů jsme zatíženi úvěry a leasingy na autobusy které provozujeme. Potřebujeme proto reálné řešení, abychom finanční problémy pouze o nějakou dobu neposunuli.
Prosím, pojďme se všichni zamyslet a vytvořme udržitelné prostředí pro nás dopravce. Děkuji a přeji všem kolegům dopravcům i z ostatních oborů mnoho úspěchů v podnikání a našim zákonodárcům děkuji za řešení vzniklé situace.

Luděk Pakan
AAG – DOVITA s.r.o.