Za autobusy je iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy, na kterou silně dopadly důsledky koronavirové krize. Usilujeme o zachování této veřejné služby, kterou využívají tisíce a tisíce organizací od škol až po domovy důchodců. Iniciativu založil Jiří Vlasák, aby spojil zájezdové dopravce z celé České republiky. Cílem iniciativy je zlepšení podnikatelského prostředí a prosazení nutného koncepčního řešení nepravidelné autobusové přepravy osob jako celku.

null

Co je zájezdová autobusová doprava?

Nepravidelná autobusová přeprava osob je veřejnou službou pro školy, kluby seniorů, amatérské i profesionální sportovní týmy a další skupiny, které potřebují přepravu mimo pravidelné linky hromadné dopravy. Její zachování je důležité pro 99 % organizací, které ji používají.

null

front title

pozadí title

null

front title

pozadí title