Kodex

Kodex a členství v ANAD

Dovolujeme si Vám předložit kodex dopravce, který by měl více propojit služby dopravce člena ANAD s potřebami zákazníka, chránit práva klienta, ale také poskytovatele dopravních služeb.

Jak zákazník pozná, že je jeho dopravce členem ANAD?

- Má viditelně označené webové stránky logem Asociace -

- Autobusy člena ANAD jsou označeny logem Asociace -

- Dopravce může zmínit své členství i v zaslané cenové nabídce zákazníkovi -

Členská nálepka ANAD
Členská nálepka ANAD

Mediátor

V případě nespokojenosti se službou poskytnutou členem ANAD mají objednavatelé možnost využít mediátora. Mediátor po nestranném prověření případu pomáhá stranám k dohodě, obhajuje nedostatky při dopravě, které z podstaty podnikání v nepravidelné autobusové dopravě mohou nastat, nebo v případě zjištění porušení kodexu vyzývá dopravce ke zjednání nápravy. Pokud by dopravce neměl ani přes výzvu snahu věc napravit, mohl by být podán návrh na vyloučení člena z Asociace nepravidelné autobusové dopravy.

Mediátora můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy mediator@zaautobusy.cz - zároveň si zde můžete ověřit, zda je Váš dopravce členem ANAD.

Kodex dopravce člena ANAD

Kodex dopravce si klade za cíl vymezit principy práce a definovat kvalitu služeb dopravce, člena Asociace nepravidelné autobusové dopravy. Objednání autobusu u dopravce sdruženého v Asociaci zajistí zákazníkovi kvalitu poskytovaných služeb, jistotu realizace těchto služeb a bezpečí na cestách.

1) Každý člen ANAD pečuje o bezvadný technický a tím i bezpečnostní stav svých autobusů.

2) Autobusy dopravců - členů ANAD - jsou vybaveny sedadly s namontovanými originálními bezpečnostními pásy z výroby.

3) Dopravce plně respektuje základní pravidla jízdy a odpočinku řidičů dle nařízení (ES) č. 561/2006, které definuje pravidla bezpečné jízdy.

4) Pokud dopravce potvrdí klientovi objednávku, zavazuje se dopravu vždy skutečně zajistit - není přípustné oznámení zrušení dopravy před jízdou ze strany dopravce. Výjimkou může být zjevná výrazná chyba v kalkulaci dopravy, kdy po upozornění klienta dopravcem bude vzájemně odsouhlasena správná cena dopravy.

5) V případě poruchy autobusu a podobných situací dopravce bezodkladně zajistí náhradní autobus.

6) Při časově náročných jízdách dopravce požaduje po klientovi (případně sám zajistí) kvalitní ubytování při povinných přestávkách řidiče. Není tedy možné, aby řidiči při tzv. „pendlech“, tedy cestách na otočku např. k moři, trávili devítihodinovou pauzu v autobusu.

7) Řidiči autobusů členů ANAD ochotně spolupracují s vedoucími skupin cestujících na organizaci jízdy - přestávky na WC a podobně.

8) Řidiči jsou oblečeni ve sportovním, ležérním či společenském outfitu, vždy však elegantně. Pokud je řidič kuřák, na pauzách kouří v dostatečné vzdálenosti od autobusu, nikdy není viděn kouřit před dětmi nebo mládeží, které veze na školní nebo sportovní akci.