Veřejná podpora 2021

Veřejná podpora "za záchranu zájezdové autobusové dopravy v České republice"

Iniciativa "Za autobusy", dnešní Asociace nepravidelné autobusové dopravy (ANAD), požádala v roce 2021 klienty z řad organizací a institucí z celé České republiky o podporu "Za záchranu zájezdové autobusové dopravy v České republice."

Podpora, vyjádřená níže prostřednictvím 2070 organizací a institucí z celé České republiky, zastupující téměř 2 miliony občanů, je pro nás výzvou i závazkem k prosazování narovnání podmínek v silniční hromadné dopravě osob a ke zviditelňování důležitosti a společenské prospěšnosti našeho oboru.

Organizace Město Počet Vzkaz
Folklorní soubor Gaudeamus VŠE
vedoucí
Praha 41 osob Bez zájezdové autobusové dopravy bychom patrně nemohli přijímat pozvání k mimopražským vystoupením, účastnit se mimopražských festivalů v ČR ani zahraničních. Zásadní je, že nám tito dopravci umožňují vyhovět časovým požadavkům pořadatelů týkající se naší dopravy na místo i požadavkům přepravy souboru v průběhu akce. To nejsme veřejnou dopravou schopni zajistit. K tomu jsou schopni vytvořit podmínky pro přepravu krojů a rekvizit.
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Dvůr Králové nad Labem
Předsedkyně
Dvůr Králové nad Labem 100 osob Plně podporujeme.Bez dopravy nejsme schopni pomáhat naším diabetikum !!!
Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.
ekonom, asistent
Olomouc 67 osob Jsme speciální škola pro handicapované žáky. Na různé mimoškolské akce, kde je třeba přeprava žáků a jejich doprovodu, jsme vždy využívali autobusovou dopravu. Vzhledem k našim postiženým žákům jsme vyžadovali speciálně upravené busy, tj. bezbariérové, s ochrannými pásy, s prostory pro invalidní vozíky apod. Provozovatelé nám vždy ochotně vyšli vstříct. Vyjadřujeme jim plnou podporu k jejich záchraně a zachování. Po uklidnění a návratu do normálu budeme jejich služby určitě zase potřebovat.
A21 Holidays s.r.o.

jednatel

_x000D_
Rožnov pod Radhoštěm 15000 osob

Zájezdová autobusová doprava je jednoznačně nejpostiženější sektor celé ekonomiky, zároveň i sektor, dlouhodobě sužovaný nerovnými podmínkami podnikání v dopravě. Navzdory dlouhodobě neutěšeným podmínkám daným státem pro tuto oblast podnikání, přispívají najímaní dopravci do veřejných rozpočtů dlouhodobě nemalým dílem, prostřednictvím úhrad daní, dalších odvodů a poplatků. Kdy jindy, než v čase dopadů této krize, by měl stát najímaným dopravcům dostatečně pomoci s překonáním stávající, v novodobých dějinách doposud nepoznané, katastrofální situace.

_x000D_
České hnutí speciálních olympiád z.s.
národní ředitelka
Otrokovice 3500 osob Bez autobusové dopravy by se neobejdou kluby a zařízení pro lidi s mentálním postižením. Autobusy je dopraví za sportem, kulturou, na výlety.
TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s.
Vedoucí trenér atletického oddílu a Sportovního střediska TJ LIAZ Jablonec
Jablonec nad Nisou 500 osob Každou sezonu, musím zajistit pro oddíl dopravu na atletické soutěže jednotlivců a družstev po celé České republice. Jedná se o 25 až 30 akcí pro jednotlivé týmy oddílu všech kategorií. Bez autobusové dopravy, si toto nedokážu představit!! Bez možnosti, dopravit větší počet sportovců na soutěže, tyto akce zaniknou!! Autobusy využívám i pro sportovní akce Sportovních tříd ZŠ Pasířská 72, kde mám na starosti více, jak 100 dětí se zaměřením na atletiku.
Klub vodních sporů Laguna Nový Jičín, z.s.

předsedkyně klubu a ředitelka plavecké školy

_x000D_
Nový Jičín 2000 osob

Jsme při své činnosti naprosto závislí na spolupráci se soukromými dopravci! Zajišťujeme díky nim již 30 let pro žáky MŠ a ZŠ povinnou i nepovinnou výuku plavání. Využíváme jejich služeb každodenně celé dopoledne (7.00 až 13.00 hod.). Téměř každý den v celém školním roce. Bez dopravců nejsme schopni výuku zajistit!

_x000D_
Schrödingerův institut
ředitelka
JIříkov 4000 osob Vyjadřujeme podporu všem dopravcům, kteří nám umožňují poznávat svět, prožívat dobrodružství a cestovat. Až se nám svět znovu otevře, budeme Vás potřebovat víc, než kdykoliv předtím.
Právnická fakulta UK
proděkanka
Praha 1000 osob
Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace
ředitel
Mikulov 650 osob Operativní spolupráce se spolehlivou dopravní firmou je pro naplnění poslání naší organizace důležitá. Pravidelně ji každoročně využíváme zejména k dopravě žáků na soutěže, koncerty, výměnná setkání se zahraničními partnery a podobně. Důležité je to z důvodu nutnosti respektování bezpečnostních pravidel a předpisů, které nám neumožňují využívat dopravu vlastními osobními dopravními prostředky, jako tomu bývalo v minulosti, a v případě zejména větších souborů a orchestrálních těles s jejich vybavením není možná ani doprava veřejnými dopravními prostředky.
Fakulta životního prostředí UJEP
tajemník
Ústí n.L. 1000 osob
Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
ředitelka školy
Velký Ořechov 200 osob Jako ředitelka vesnické základní školy si nedokáži představit fungování školy bez zapojení autobusové dopravy - plavání, exkurze, divadla, výchovné koncerty. Na autobusovou dopravu jsme odkázáni i při realizaci mezinárodních projektů (Erasmus), kdy žáci navštěvují okolní evropské státy.
KČT oblast JIhočeský kraj z.s.
České Budějovice 2 2000 osob

Tvoříme program pro turisty, převážně pro seniory proto je pro nás důležitá též doprava .Abychom umožnili poznat vzdálenější místa , oblasti kam nyní zejména o víkendy nejezdí doprava.

_x000D_
Baťa, akciová společnost
Training Manager
Zlín 850 osob Bez autobusové dopravy nejsme schopni zajistit některé akce, protože prodejny máme po celé České republice a na Slovensku. Využíváme je také na charitativní akce pro Dětské domovy.
Znojemská Beseda
novinař, produkce akcí pro veřejnost
Znojmo 1000 osob Každoročně díky autobusové dopravě může město Znojmo a jeho přísp. organizace Znojemská Beseda pořádat zájezdy pro seniory z celého města do jiných části ČR. Nebýt dopravců, mnoho seniorů, zvláště těch bez rodiny, by ztratilo možnost vyjet mimo hranice svého města a byla by jim tak odepřena možnost poznávat naši zemi....a nejen ji. Autobusová doprava je právě pro starší občany naprosto nepostradatelná!
PKF - Prague Philharmonia, o.p.s.
produkční orchestru
Praha 70 osob Kvalitní doprava orchestru je jeden z pilířů úspěchu na koncertních pódiích doma i v zahraničí. PCHD Transport je náš dlouholetý partner, zná naše specifika a je zárukou pohodlí a pohody při přepravě. Ohrožení existence firmy by znamenalo ohrožení jedné ze stěžejních aktivit orchestru - prezentace české kultury v zahraničí.
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032
ekonomka
Písek 44 osob S autobusovou dopravou žáků na soutěže a zaměstnanců na námi pořádané akce jsme vždy byli spokojeni. Na autobusové dopravce je spolehnutí a vždy vycházeli vstříc našim požadavkům. Nedovedeme si představit, jak bychom bez nich zvládali dopravu zejména žáků na různé soutěže do jiných okresů a krajů. Tyto soutěže jsou součástí školních vzdělávacích programů v ZUŠ a každoročně je pro žáky vypisuje MŠMT ČR. Pokud bychom autobusovou dopravu nebyli z důvodu nedostatku přepravců na trhu schopni zajistit, nemohli by se naši žáci a zaměstnanci účastnit výše popsaných akcí. Pokud si žáci mezi sebou nemohou poměřit své výkony na soutěžích, ztrácejí motivaci ke svému vzdělávání. Proto jsme se rozhodli dopravce podpořit.
Obec Bílovice
radní obce
Bílovice čp. 70 100 osob Autobusová doprava je pro nás velmi důležitá. Jsme středisková obec, kde máme školu, školku a pravidelně využívá dopravy autobusem do plavání, kulturních zařízení a k výletům. Taktéž pořádáme výlety pro naše seniory, kteří se sami nemůžou dopravovat. Dále nám slouží autobusová doprava pro zájmové spolky, jako je fotbal, svaz chovatelů, kteří dopravují své žáky na utkání, výstavy atd._x000D_
Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku
předseda
Písek 120 osob S Autobusovou dopravou Novotný Písek, s.r.o. spolupracujeme již delší dobu. Vozí děti z 15. mateřské školy v Erbenově ulici v Písku na výlety, školu v přírodě a různé jiné kulturní a sportovní akce pořádané a zajišťované v rámci předškolního vzdělávání spolkem rodičů při mateřské škole. Spolupráce s nimi je vždy milá a vstřícná, doprava i pro tak malé zákazníky (3 - 6 let ) vždy komfortní a bezpečná. Nedovedeme si představit, že bychom hledali jiného dopravce. Za dosavadní spolupráci i touto cestou moc děkujeme a rádi vyjadřujeme podporu.
Svaz tělesně postižených v ČR, MO Břeclav
kamilka
břeclav 298 osob Spolupráce trvá již 14 let k největší spokojenosti všech účastníků - velmi slušní a ochotní po všech stránkách. Doufám, že po ukončení tohoto stavu budeme úspěšně pokračovat ve spolupráci.
Společenská komise obce Topolná
Předsedkyně Společenské komise
Topolná 400 osob Služby soukromých dopravců jsou snadno organizačně dostupné,spolehlivé,cenově dostupné i pro menší organizace,Cením si vždy vstřícného a lidského přístupu.Při organizování zájezdů z obce pro všechny věkové skupiny mám vždy i pocit jistoty a spolehlivosti za strany řidičů.Při organizaci akcí využívám jejich cestovatelské zkušenosti i při vymýšlení jednotlivých akcí ať je to za kulturou,vzděláním i zábavou.Spousta akcí by bez těchto dopravců byla nemyslitelná.Slavnosti vína v Uh.Hradišti by snad ani neexicitovaly.Jen na tuto akci je to doprava i několika tisíců krojovaných a hostů z blízkých i vzdálených obcí.Dá se toho napsat velmi mnoho a já jsem ráda ,že kolem sebe mám lidi, na které se mohu spolehnout.
Základní škola Jaroměř - Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod
ředitel
Jaroměř 300 osob
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
ředitelka školy
Horní Slavkov 450 osob Bez podpory dopravců není možné zajistit výjezdy žáků mimo region. Kapacita žáků na školní výlety nebo sportovní soutěže není vhodná pro přepravu běžnými linkami, je proto nutné samostatná doprava zájezdovými autobusy. V případě snížení nabídky dopravců lze očekávat navýšení cen, což bude škole činit velké problémy při zajištění aktivit mimo region působnosti, včetně omezení možností úhrady dopravy pro zákonné zástupce žáků - riziko nižšího zapojení do výletů a akcí mimo školu a následná sociální segregace.
CK A CA Paed.Dr.Václav Mareš - CK Balancestep
majitel
Praha 1000 osob Dobrý den, 30 sezón pořádám zájezdy pro školy a seniory do italských kempů. Tyto akce jsou zaměřené na zdravotní prevenci. 90 % našich klientů pochází z nízkopříjmových sociálních vrstev. Vždy jsme využívali autobusové dopravce. Na sezónu 2021 a 2022 máme objednávky od mnoha stálých klientů. Pokud nebude zájezdová autobusová doprava podpořena ze strany státu, zhorší se duševní a fyzické zdraví mnoha občanů ČR a řada cestovních kanceláří zkrachuje !!! Pobyty v kempech na břehu moře jsou nejbezpečnější formou aktivní dovolené. I v budoucnosti, při případných dalších pandemiích zůstavají kempy zejména pro mládež a dělnické profese v kombinaci s autobusovou dopravou jedinou cenově dostupnou možností atraktivní, aktivní a zdravotně prospěšné dovolené....
Studio aktivní rekreace
Majitel
Černilov 500 osob Potřebujeme zájezdovou autobusovou dopravu. Potřebujeme dopravce, kteří do svého podnikání investují a chtějí pro své zákazníky to nejlepší. A budeme je potřebovat i po zvládnutí coronavirové krize. Dopravcům děkuji a vyzývám vládu: "Podpořte dopravce tak, aby mohli ve své práci po skončení krize pokračovat."
Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1
ředitelka školy
Praha 2 180 osob Autobus jsme v minulých časech potřebovali jako organizace maximálně 4x do roka, ale na zásadní cestu - například na celodenní výlet, na školu v přírodě. Pořádali jsme ji v zimě - firma pana Berky, byla vždy na špičkové úrovni, autobus čistý, bezpečný a pohodlný, přesný a vždy erudovaní a velice ochotný pan řidič. Naložil až 30 párů lyží, a 30 kufrů - také vyložil. Děti jely komfortně, dívaly se na pohádku a měly vždy po žádosti přestávku na svačinku - s bezpečným prostorem pro výstup!!! Nikdy jsme se nemuseli obávat o naše bezpečí!!! Podpořte je, až se vše vrátí do normálu, budeme je o to víc potřebovat!!!
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Hustopeče
předseda organizace
Hustopeče 545 osob
Sdružení zdravotně postižených Vlašim z.s.
člen výboru - hospodářka
Vlašim 350 osob Bez zájezdové dopravy by byla ohrožena činnost spolku, která je zaměřena na pořádání jednodenních zájezdů a týdenních rekondičních pobytů pro seniory a zdravotně postižené osoby a neobejde se bez celodenního používání autobusu. Potřebujeme dopravce, který nám vyjde vstříc a bere ohledy na sníženou pohyblivost seniorů a jejich zdravotní stav. Za to děkujeme dopravcům p. Sedláčkovi a p. Podrázkému. _x000D_ _x000D_
Léčebna respiračních nemocí Cvikov,p.o.
ředitel PO
Cvikov 4800 osob Akce pro děti s maminkami pořádáme 1 až 2 týdně, celkově bylo v roce 2019 přepraveno 4 800 osob. Na každou akci vypravujeme od jednoho do tří autobusů.
Česká unie sportu z.s.
ředitel LA
Zadov 75000 osob
Svaz tělesně postižených v ČR z.s., okresní organizace Vyškov
předseda
Vyškov 190 osob
Odborová organizace Fatra Napajedla
předsedkyně PRO ZO OS ECHO
Napajedla 450 osob Plně podporujeme záchranu zájezdových autobusů, jmenovitě hlavně autobusovou dopravu pana Milana KIERYKA z Částkova. Díky naší letité vzájemné spolupráci je naše činnost vždy naplněna k velké spokojenosti všech členů, jejich rodinných příslušníků a dětí. Právě díky těmto úžasným řidičům, že jsou vždy vstřícní, trpěliví a mají velkého organizačního ducha jsou všechny zájezdy s nimi vždy na jedničku s hvězdičkou.
ZŠ a MŠ, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
ředitel školy
Praha 700 osob Školní výpravy za poznáním a exkurze jsou smysluplnou efektivní součástí naplňování našich Školních vzdělávacích programů pro základní i předškolní vzdělávání. I jejich prostřednictvím naplňujeme metodu zážitkové pedagogiky v moderně se rozvíjející škole._x000D_ V neposlední řadě nám uvedení dopravci zajišťují i dopravu na tradiční výlety na konci školního roku._x000D_ Cennou je pro nás i dlouhodobá spolupráce s osvědčenými dopravci, se kterými nás váže jistota vzájemné důvěry._x000D_ S kým budeme cestovat, zkrachují-li?
Oblastní spolek Českého červeného kříže Vyškov
Statutární předseda Výkonné rady OS ČČK Vyškov
Vyškov 490 osob V rámci naší činnosti v oblasti zdravotní-sociální-humanitární pořádáme a organizujeme Soutěže Mladých zdravotníků v okresní a krajské úrovni. Dále letní tábory a pobyty pro děti a mládež s výcvikem první pomoci a výchovou ke zdravému způsobu života. Také rekondiční pobyty se zaměřením zdravotní prevence a osvěty pro širokou veřejnost a seniory. Rovněž kulturní zájezdy do divadel a návštěvy historických památek naší vlasti. Službu účastníkům a klientům zajišťuje autobusová doprava a pokládáme ji za nedílnou součást činnosti ČČK a společenského života.
ZŠ, Praha 13, Mládí 135
ředitel školy
Praha 560 osob Vždy byla pro naši školu důlažitá kvalita služeb a bezpečnost přepravy našich žáků. Jsme si vědomi, že tato kvalita je spojená s finančními nárky. Z toho důvodu jsme vždy dbali na výběr dopravců a ti přepravovali naše děti splNovali určitý standard kvality. Přejeme jim, aby tuto náročnou situaci ustáli a měli takové podmínky, aby kvalitní služby (nutně spojené s finanční náročností) mohli provozovat i v budoucnu.
Platforma pro krajinu
Koordinátor
Průhonice 100 osob S dopravcem R. Trunečkovou mám výborné zkušenosti při organizování výjezdních akcí spojených se vzděláváním veřejnosti. Zveme na ně zástupce odborných i profesních organizací i nadšené jednotlivce a společně kultivujeme diskusi k environmentálním otázkám. Bez takových setkání v přírodě a nezbytné logistiky autobusy se o hodně ochuzujeme jako společnost. Provozovatelé nám maximální míře vycházejí vstříc a zaslouží si proto pomoc v době nouze, kam upadli ne vlastní vinou._x000D_
Obec Rudíkov
Rudíkov 800 osob

Tímto vládu ČR žádáme o urychlenou podporu nepravidelné (zájezdové) autobusové dopravě. Naše lokální dopravce rádi využíváme pro zájezdy obce(lyžování, výlety, dovoz dětí na plavecké výcviky apod.) je to naše jediná možnost jak řešit nárazové, nepravidelné objednávky dopravy a tito lokální dopravci nám vždy vyjdou vstříc. Pokud nemohou, zajistí vždy náhradu a je na ně 101% spolehnutí. Na rozdíl od velkých společností typu ICOM transport, kteří nás sebevědomě odmítají, protože pro ně nejsme jako samosprávy dostatečný "kšeft". Je velice nefér, nepodporovat tyto lokální malé dopravce, kteří firmy vydupali od nuly a bez podpor a státních dotací. Podporují se v době COVIDu velké podniky, jejichž zisky mnohdy končí za hranicemi ČR. Tito lokální dopravci si podporu zaslouží!

_x000D_
Středisko volného času dětí a mládeže Semily, p.o.
Semily 400 osob

Zájezdovou autobusovou dopravu využíváme především na dopravení dětí na soutěže. Až se školská zařízení opět otevřou a budou opět organizovány soutěže, budeme tuto dopravu potřebovat. Bez ní by byla účast našich dětí na soutěžích ohrožena a děti by tak přišly o to, co mají rády, co je jejich motivací a radostí.

_x000D_
Lumpíkov z.ú.
hlavní vedoucí letního tábora
Frýdek - Místek 60 osob S autobusou dopravou Ševčík spolupracujeme mnoho let a jsme s Vámi více než spokojení! Nedovedeme si představit, že by nás a naše děti na tábor nebyl schopen odvést z důvodu zrušení. Domníváme se, že na Vaši dopravě je závislých mnoho organizací zabývající se aktivitami jak pro děti tak pro dospělé po celé ČR. Doufáme, že se tato situace co nejdříve zlepší !!! Přejeme mnoho úspěchů a spousty spokojených cestujících !
KLUB DŮCHODCŮ ODBORŮ KOVO MB Škoda a.s.
předseda zajezdové komise
Mladá Boleslav 500 osob Jsme spokojeni s dopravou Martver Strenice okres Mladá Boleslav.Během roku pro nás zajišťují zájezdovou dopravu našeho klubu ke vší spokojenosti, i pro naše okrsky klubu._x000D_ Za všechny velký dík._x000D_ Za KD odborů Kovo MB Škoda a.s. Pavel Holý
4.zš Cheb
Cheb 540 osob

Současná situace ve školství, zrušení prezenční výuky, zrušení veškerých mimoškolních aktivit musela velmi těžce ovlivnit ekonomiku autobusových dopravců. Jako škola jsme využívali jejich služeb při přepravě žáků na školní výlety, vzdělávací exkurze, lyžařské zájezdy, sportovní soutěže. Jejich vytíženost byla tak veliká, že kolikrát byl problém najít vhodný termín, kvůli její obsazenosti. Nedovedu si představit, jak by zvládli uspokojit naše potřeby a požadavky, až se vše vrátí do normálu, kdyby v budoucnu někteří zanikli či zkrachovali vinou koronavirové krize. Žádám vládu o jejich ekonomickou podporu.

_x000D_
Ústecký krajský atletický svaz
Předseda Krajského atletického svazu
Most 800 osob Veškerá doprava atletů na závody v rámci Ústeckého kraje je řešena místními dopravci, v mnoha případech se jedná o stálé dopravce, vzhledem k tomu, že již znají cestu na daný stadion, ale hlavně proto, že doprava na závody znamená jízdu do místa konání závodů (cca do 50km) pak 6 hodin čekání a následně cesta zpět. Tato "zakázka" je natolik nezajímavá, že její realizaci velké dooravní firmy odmítají.
Německý kulturní spolek region Brno
Předsedkyně
Brno 60 osob Jako kulturní organizace německé menšiny v Jihomoravském kraji jsme odkázáni na služby vynikajícího brněnského zájezdového dopravce firmy Rozsíval. V rámci našich kulturních akcí, specificky tematicky zaměřených zájezdů celé organizace a jejich hostů, přátel atp. nevidíme možnost, uspokojovat (jak zaručeno ve stanovách spolku) jeho kulturní potřeby bez těchto služeb.. Jakkoli respektujemesoučasná ochranná nařízení vlády a odborníků jsme zaskočeni zoufalou situací zájezdových dopravců a naléhavě žádáme příslušné orgány o okamžité zajištění podpory tohoto oboru. Za výbor a členy spolku - předsedkyně Hana Zakhari
Pražský krajský svaz ČSOS
Praha 12 1500 osob

Podpořte provozovatele autobusové dopravy. Bez jejich služeb se naše kluby neobejdou. Nové autobusy jsou drahé nebo mají drahý leasing a vraky bez bezpečnostních pásů na závody děti vozit nemůžeme a nechceme. Těšíme se, až bude možné zase jezdit na závody, např. se super dopravci PRAGOTOURu! Orientační běžci, Praha

_x000D_
Atletický sportovní klub Slavia Praha, z.s.
Předseda
Praha 1100 osob Dopravci zajišťující zájezdovou autobusovou dopravu postižení již rok trvající pandemickou krizí mají naši plnou podporu, služby jednoho z nich využíváme k dopravě našich závodníků a závodnic na atletické závody konané po celé České republice k naší naprosté spokojenosti již od roku 2004
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s.
ředitelka
Praha 8 3000 osob
Svaz poatižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. OO Liberec
předsedkyně OO Liberec
Liberec 600 osob
Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko z.s.
Předseda spolku
Starý Plzenec 280 osob
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
vedoucí provozního útvaru
České Budějovice 500 osob
Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s.
předsedkyně
Kopřivnice 230 osob Moc se těšíme, až budeme zase s Vámi jezdit na výlety!