Asociace nepravidelné autobusové dopravy

Jsme sdružením provozovatelů hromadné silniční dopravy osob - nepravidelných autobusových dopravců.
Prosazujeme spravedlivé podnikatelské prostředí nepravidelné autobusové dopravy, narovnáním podmínek mezi pravidelnou a nepravidelnou přepravou osob a tím zvýšení dostupnosti této služby široké veřejnosti. Nepravidelná autobusová doprava je jedinečnou a nenahraditelnou službou se společensky prospěšnou přidanou hodnotou.

ANAD v číslech

Nepravidelní dopravci

Sdružujeme 228 českých společností provozujících nepravidelnou autobusovou dopravu

Naše autobusy

Naši dopravci provozují více než 1111 autobusů ve všech krajích České republiky

Veřejná podpora

Přes 2070 organizací, zastupující téměř 2 miliony občanů ČR, vyjádřily v roce 2021 podporu našemu oboru

Cestujících týdně

Každý týden je v autobusech nepravidelné přepravy osob v průměru přepraveno více než milion cestujících

Osobokilometrů

Přes deset miliard osobokilometrů ročně – to je výkon autobusů poskytujících nepravidelnou dopravu!

Nepravidelná autobusová doprava v kostce

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Služba dětem

Autobusy nepravidelné autobusové dopravy poskytují své služby 2 milionům dětem a mladým z celého školského systému. Jsou tak mimo jiné nedílnou součástí českého školského vzdělávacího systému.

Česká unie cestovního ruchu

Služba seniorům

Do divadla, muzea, kina, přírody, za památkami nebo na koncert. Za sociálním kontaktem vyrážejí každoročně na objednávku různých neziskových organizací, cestovních kanceláří i obcí tisíce autobusů.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Služba zdravotně postiženým

Stovkám pacientským organizací jsou též k dispozici autobusy nepravidelné autobusové dopravy, vč. speciálně upravených autobusů.

Česká unie cestovního ruchu

Služba nám všem

Sportovní kluby, školy, domovy důchodců, obce, ministerstva, farnosti a mnoho dalších organizací objednává autobusy NAD.

Jsme řádným členem

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR