Iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy

Za autobusy je iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy, na kterou silně dopadly důsledky koronavirové krize. Usilujeme o zachování této veřejné služby, kterou využívají tisíce a tisíce organizací od škol až po domovy důchodců. Iniciativu založil Jiří Vlasák, aby spojil zájezdové dopravce z celé České republiky. Cílem iniciativy je zlepšení podnikatelského prostředí a prosazení nutného koncepčního řešení nepravidelné autobusové přepravy osob jako celku.

V Česku provozuje nepravidelnou osobní dopravu jako hlavní činnost několik set malých, převážně rodinných firem. Naprostou většinu z nich naleznete mezi podporovateli iniciativy v souhrnu na těchto stránkách. Průzkum iniciativy Za autobusy z února 2021 mezi více než 300 dopravci odhalil neúprosná a tvrdá fakta: zájezdovou autobusovou dopravu postihl v průměru 88 % propad tržeb v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019, 86 % dopravců bez pomoci státu nemá šanci přežít rok 2021, 20% dopravců již bylo nuceno prodat či zastavit svůj osobní majetek, 79 % dopravců trápí technický stav autobusů z důvodu jejich dlouhodobého odstavení.

Průzkum mezi zájezdovými dopravci – zaměstnavateli: 74 % trápí nedostatek kvalitních řidičů se zkušenostmi v zájezdové dopravě, dopravci přišli o 58 % svých skvělých řidičů a bez dostatečné pomoci je nebudou schopni dostat po obnovení poptávky zpět.

Zájezdové autobusy, které v normálních dobách vozí celou aktivní veřejnost, jsou již více než rok odstaveny a další dlouhé měsíce budou stát; zájezdoví dopravci tak přijdou již o dvě jarní sezóny. Drahé autobusy ztratily až 60 % na své ceně a jsou dlouhodobě neprodejné. Obrovské fixní náklady, leasingy, cena za udržení autobusů, plných elektroniky v provozuschopném a bezpečném stavu – zájezdová doprava je doslova v troskách a rodinné firmy provozující zájezdovou dopravu spějí k zániku. Dlouhodobá situace zároveň fatálně dopadá i na technický stav autobusů – při ročním odstavení je stále obtížnější a finančně nákladnější udržovat je v provozuschopném stavu. Až vyjedeme, potřebujeme, aby naše autobusy byly ve stavu, který zajišťuje bezpečnost cestujících a nepředstavuje veřejné ohrožení – vládu však toto nezajímá. Značná část vozového parku zájezdových dopravců nemusí být v současné době plně bezpečná a je to způsobeno situací, kterou nezavinili. V běžném provozu tak bude obtížné sehnat volný autobus; mnoho akcí tak bude ohroženo.

Prosíme, deklarujte nám svoji veřejnou podporu, společně jsme silnější!

Co je zájezdová autobusová doprava?

Nepravidelná autobusová přeprava osob je veřejnou službou pro školy, kluby seniorů, amatérské i profesionální sportovní týmy a další skupiny, které potřebují přepravu mimo pravidelné linky hromadné dopravy. Její zachování je důležité pro 99 % organizací, které ji používají.

V čem je problém?

Koronavirová krize zasáhla naše odvětví v březnu 2020 na začátku hlavní sezóny a vedla ke zrušení až 100 % jízd. Kvůli velkým provozním nákladům a se proto většina zájezdových dopravců ocitla na hranici bankrotu a situace se bohužel do dnešních dní nezměnila.

Záchrana autobusové dopravy

Bojujeme za spravedlivé podnikatelské prostředí, narovnání podmínek pro linkovou a nepravidelnou dopravu a zachování této služby pro širokou veřejnost, jelikož se jedná o službu nenahraditelnou – pro významnou část klientů, vč. státních institucí, by byl kolaps zájezdové dopravy dokonce likvidační nebo jim způsobil vážné provozní i ekonomické problémy.

Děkujeme za vládní kompenzace jarních omezení roku 2020, vyplývajících z vládních opatření proti Covid-19.

Začíná jaro 2021, již více než rok jsme bez práce, další měsíce bez zakázek a bez vládní pomoci nepřežijeme! Odstavené autobusy chátrají, budeme muset vynaložit vysoké finanční prostředky pro jejich udržení v provozuschopném a hlavně bezpečném technickém stavu.

Obrovským daňovým a dotačním znevýhodněním oproti ostatním druhům hromadné přepravy osob nás stát velmi neprozíravě tlačí do šedé ekonomiky. Nechceme jezdit pro celý školský systém (2 mil. dětí a mladistvých) a pro ostatní aktivní veřejnost 4 x dráž než pravidelná doprava!

Stát odmítá tyto problémy spolu s námi řešit a raději se alibisticky vyjádří, že nejsme pro veřejnost zajímaví a nemáme její podporu. Domníváme se, že se v důsledku jedná o velmi krátkozraké a nebezpečné jednání. Vozíme nejen veřejnost, ale také děti a vnoučata vládních a státních úředníků.

Možná si řeknete, vždyť autobusy jezdí a tak se tedy nic moc neděje. Jsou to ale autobusy linkové přepravy, zájezdové autobusy, kterými jezdíte na výlety, na dovolenou, za radostí a zážitky, již rok s obrovskými ztrátami stojí. Pracovně, nemůžeme poskytnout zájezdové autobusy pro linkovou přepravu osob nebo jinou práci – naše autobusy k tomu nejsou uzpůsobeny. Podobně, jako Vy byste nejeli linkovým autobusem na dovolenou.

Současné problémy

 • Nedostačující státní pomoc pro nejhůře zasažený dopravní obor – nepravidelnou přepravu osob. Letité přehlížení a znevýhodňování tohoto oboru ze strany státu – jako by stovky malých dopravních firem, které se v drtivé většině věnují nepravidelné přepravě osob a ročně poskytnou přepravní služby milionům občanů ČR vůbec neexistovaly a jejich služby nebyly vůbec důležité.
 • Dlouhodobé znevýhodňování nepravidelné přepravy osob více než dvojnásobnou daní z přidané hodnoty než u pravidelné dopravy.
 • Povinnost platit silniční daň, přestože autobusy linkové dopravy tuto daň neplatí a mohou přitom být nasazovány i na nepravidelnou dopravu.
 • Zvýhodnění zahraničních autobusových dopravců. Na našem území jsou osvobozeni od daně, naopak kdykoliv jede český autobus například do Německa, platí německou obratovou daň 19 %, v Rakousku 10 % nebo v Chorvatsku dokonce 25%.
 • Státem řízené a nesmyslné likvidování nepravidelné přepravy osob (zájezdových dopravců) díky extrémně vysoké dotaci ve výši 75% ceny jízdného pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a senioři nad 65 let, vč. všech občanů EU) na pravidelnou přepravu osob. Přitom tyto skupiny velmi často využívali i nepravidelnou přepravu osob, která se díky nulové dotaci a naopak oproti pravidelné dopravě mnoha dalšími daňovými zatíženími, stává absolutně nekonkurenceschopnou.
 • Mnoho drahých a technicky složitých moderních zájezdových autobusů je dlouhodobě odstavených a dočasně odhlášených z provozu. Dochází tak k obrovským škodám a závadám na těchto vozidlech. Stát neumožnil vydávání přenositelných RZ určených jen pro účely občasných servisních (udržovacích) jízd prázdných autobusů, tak jako je vydává např. dovozcům.

Vládní omezení

Kvůli opatřením spojeným s virem COVID-19 přijde zájezdová doprava již druhý rok po sobě o klíčové období, které tvoří drtivou většinu zisků. Většině dopravců zájezdové autobusy stojí a chátrají dlouhé měsíce a ještě několik dalších měsíců to tak zůstane

Zastavení činnosti

I nepoužívané autobusy mají ale velké provozní náklady, navíc velká část autobusů je pořízena na leasing, autobusy za rok ztratily na ceně cca. 60%.

Existence podnikání

Celý obor již přišel o více než polovinu řidičů, odstavené autobusy chátrají, po návratu do normálního stavu,nebude možné např. v období pořádání škol v přírodě, uspokojit všechny požadavky na školní přepravy

Nedostačující podpora

Vládní kompenzace, díky tomu, že jsme od října nejhorší v Covidu, nakonec pomohly dopravcům jen částečně pokrýt náklady v roce 2020. Měsíce roku 2021 však už tedy bohužel nepokryjí ani z části, proto je další, adekvátní podpora od státu nezbytná.

Naše návrhy řešení

SEDAČKOVNÉ II.

Forma pomoci jako při jarní koronavirové vlně a souvisejících vládních omezeních.

SROVNÁNÍ DPH S PRAVIDELNOU OSOBNÍ PŘEPRAVOU OSOB

Snížení DPH z z 21 % na 10 % u vnitrostátní nepravidelné přepravy osob, tak jako je tomu u linkové dopravy.

STEJNÁ SILNIČNÍ DAŇ PRO PRAVIDELNOU I NEPRAVIDELNOU PŘEPRAVU OSOB

Oba druhy dopravy jsou zde pro stejné skupiny obyvatel. Není tedy fér, když linkové autobusy neplatí silniční daň, a přitom mohou z  20 % působit i v zájezdové dopravě. Navrhujeme tedy nulovou silniční daň i pro autobusy obsluhující nepravidelnou přepravu osob.

KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Navrhujeme zdanění mezinárodní přepravy osob na stejnou výši jako u vnitrostátní pravidelné a a nepravidelné přepravy osob – 10 %. Zavedení této daně současně se snížením DPH omezí mimo jiné např. polské autobusové dopravce ve „vyzobávání“ práce českým dopravcům působícím v polském příhraničí. Pro stát to navíc bude znamenat značný příjem od zahraničních autobusových dopravců.

ROVNÁ STÁTNÍ PODPORA PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY

Snížení dotace u linkové dopravy pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a občané nad 65 let) ze 75 % na cca. 40 % a zavedení stejné dotace u nepravidelné přepravy osob pro stejně definované skupiny obyvatel. Nenavýší se celková částka za poskytnuté dotace a zároveň bude dotace spravedlivě poskytnuta i dalším občanům ze skupiny obyvatel, pro které jsou dotace určeny. Bude se jednat o stále velmi výraznou podporu, narovnají se podmínky mezi oběma druhy dopravy a zároveň se podpoří i významně větší skupina občanů.

Výsledky průzkumu mezi autobusovými dopravci a jejich klienty

 • Ano
 • Ne

Máte šanci bez pomoci státu přežít?

NE: 86% ANO: 14%

 • ANO
 • NE

Trápí vás technický stav autobusů z důvodu jejich dlouhodobého odstavení?

ANO: 79% NE: 21%

 • Ano
 • Ne

Byli jste nuceni prodat či zastavit svůj osobní majetek

ANO: 20% NE: 80%

Galerie z našich zájezdů

Co o nás říkají naši klienti?

CK Unisma

Jezdíme autobusovou dopravou s pražskými dopravci a tak se těšíme, že přežijí a budou s námi opět jezdit. Škoda je, že ve stávající situaci, kdy museli ze dne na den odstavit všechny autobusy na parkoviště..

Nadační fond Klíček
Jiří a Markéta Královcovi

Rozhodli jsme se podpořit iniciativu “Za autobusy,” protože léta zblízka vidíme i potíže, s nimiž se zájezdoví dopravci potýkají..

Dobrodějky
Mgr. Michaela Orlíková

Dopravce využíváme zejména na Vánoční pobyt, kdy vyvezeme děti, které by jinak trávily Štědrý den v dětském domově…