Iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy v době koronavirové

Za autobusy je iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy, na kterou silně dopadly důsledky koronavirové krize. Usilujeme o zachování této veřejné služby, kterou využívají tisíce a tisíce organizací od škol až po domovy důchodců. Iniciativu založil Jiří Vlasák, aby spojil zájezdové dopravce z celé České republiky a předložil státu pět řešení na podporu nepravidelné autobusové přepravy osob.

V Česku je podle statistik sdružení ČESMAD asi 2 000 malých a středních českých firem, které provozují zájezdovou autobusovou dopravu. Podle červnového průzkumu iniciativy Za autobusy mezi 128 dopravci přišlo 9 z 10 firem o 90 a více procent jízd, 86,7 % z nich pak do půl roku zkrachuje a 4 z 10 jsou již bez peněz.

Co je zájezdová autobusová doprava?

Nepravidelná autobusová přeprava osob je veřejnou službou pro školy, kluby seniorů, amatérské i profesionální sportovní týmy a další skupiny, které potřebují přepravu mimo pravidelné linky hromadné dopravy. Její zachování je důležité pro 99 % organizací, které ji používají.

V čem je problém?

Koronavirová krize zasáhla naše odvětví v období hlavní sezóny a vedla ke zrušení až 100 % jízd. Kvůli velkým provozním nákladům a se proto většina zájezdových dopravců ocitla na hranici bankrotu.

Záchrana autobusové dopravy

Bojujeme za spravedlivé podnikatelské prostředí, narovnání podmínek pro linkovou a nepravidelnou dopravu a zachování této služby pro širokou veřejnost, jelikož se jedná o službu nenahraditelnou – pro 53 % klientů by byl kolaps zájezdové dopravy likvidační.

Současné problémy

 • Žádná státní pomoc pro nejhůře zasažený dopravní obor – nepravidelnou přepravu osob. Letité přehlížení a znevýhodňování tohoto oboru ze strany státu – jako by stovky malých dopravních firem, které se v drtivé většině věnují nepravidelné přepravě osob a ročně poskytnou přepravní služby milionům občanů ČR vůbec neexistovaly a jejich služby nebyly vůbec důležité.
 • Dlouhodobé znevýhodňování nepravidelné přepravy osob více než dvojnásobnou daní z přidané hodnoty než u pravidelné dopravy.
 • Povinnost platit silniční daň, přestože autobusy linkové dopravy tuto daň neplatí a mohou přitom být nasazovány i na nepravidelnou dopravu.
 • Zvýhodnění zahraničních autobusových dopravců. Na našem území jsou osvobozeni od daně, naopak kdykoliv jede český autobus například do Německa, platí německou obratovou daň 19 %, v Rakousku 10 % nebo v Chorvatsku dokonce 25%.
 • Státem řízené a nesmyslné likvidování nepravidelné přepravy osob (zájezdových dopravců) díky extrémně vysoké dotaci ve výši 75% ceny jízdného pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a senioři nad 65 let) na pravidelnou přepravu osob. Přitom tyto skupiny velmi často využívali i nepravidelnou přepravu osob, která se díky nulové dotaci a naopak oproti pravidelné dopravě mnoha dalšími daňovými zatíženími, stává absolutně nekonkurenceschopnou.
 • Mnoho drahých a technicky složitých moderních zájezdových autobusů je dlouhodobě odstavených a dočasně odhlášených z provozu. Dochází tak k obrovským škodám a závadám na těchto vozidlech. Stát neumožnil vydávání přenositelných RZ určených jen pro účely občasných servisních (udržovacích) jízd prázdných autobusů, tak jako je vydává např. dovozcům.

Nulová státní podpora v době krize

Vládní omezení

Kvůli opatřením spojeným s virem COVID-19 přišla zájezdová doprava o klíčové období, které tvoří drtivou většinu zisků – 19 z 20 dopravců muselo zrušit aspoň 90 % jízd.

Zastavení činnosti

I nepoužívané autobusy mají ale velké provozní náklady, tři čtvrtiny dopravců navíc alespoň jeden autobus splácí.

Existence podnikání

87,5 % dopravců odhaduje, že nejpozději do půl roku jim dojdou všechny peníze – 4 z 10 se to již stalo.

Nulová podpora

Podpora od státu je přesto nulová – dopravci se dočkali pouze odsunutí povinnosti platit silniční daň a mýtné, kvůli zrušení všech jízd se ovšem o žádnou reálnou pomoc nejedná.

Naše návrhy řešení

REÁLNÁ (NE VIRTUÁLNÍ) POMOC V DOBĚ KRIZE

Nezbytně nutná je pro prvotní záchranu zájezdové dopravy kompenzace na sedadlo a den (tak jako pro ubytovací zařízení na pokoj a noc), a to za období od 14. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Mnoho zájezdových dopravců z 80 až 100 procent stále stojí a často mají na autobusy uzavřené leasingové smlouvy, oba tyto faktory je paradoxně diskvalifikují z z přidělení úvěru COVID. Navrhujeme proto zavést státem 100% garantovanou půjčku s ročním úrokem 3 %, max. ve výši  25 % obratu v v roce 2019, s odkladem splátek na jeden rok a délkou splácení max. 6 let.

SROVNÁNÍ DPH S PRAVIDELNOU OSOBNÍ PŘEPRAVOU OSOB

Snížení DPH z z 21 % na 10 % u vnitrostátní nepravidelné přepravy osob, tak jako je tomu u linkové dopravy.

STEJNÁ SILNIČNÍ DAŇ PRO PRAVIDELNOU I NEPRAVIDELNOU PŘEPRAVU OSOB

Oba druhy dopravy jsou zde pro stejné skupiny obyvatel. Není tedy fér, když linkové autobusy neplatí silniční daň, a přitom mohou z  20 % působit i v zájezdové dopravě. Navrhujeme tedy nulovou silniční daň i pro autobusy obsluhující nepravidelnou přepravu osob.

KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Navrhujeme zdanění mezinárodní přepravy osob na stejnou výši jako u vnitrostátní pravidelné a a nepravidelné přepravy osob – 10 %. Zavedení této daně současně se snížením DPH omezí mimo jiné např. polské autobusové dopravce ve „vyzobávání“ práce českým dopravcům působícím v polském příhraničí. Pro stát to navíc bude znamenat značný příjem od zahraničních autobusových dopravců.

ROVNÁ STÁTNÍ PODPORA PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY

Snížení dotace u linkové dopravy pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a občané nad 65 let) ze 75 % na cca. 40 % a zavedení stejné dotace u nepravidelné přepravy osob pro stejně definované skupiny obyvatel. Nenavýší se celková částka za poskytnuté dotace a zároveň bude dotace spravedlivě poskytnuta i dalším občanům ze skupiny obyvatel, pro které jsou dotace určeny. Bude se jednat o stále velmi výraznou podporu, narovnají se podmínky mezi oběma druhy dopravy a zároveň se podpoří i významně větší skupina občanů.

Výsledky průzkumu mezi autobusovými dopravci a jejich klienty

 • Ano
 • Ne

Je pro vaši organizaci zájezdová doprava důležitá?

ANO: 95,2% NE: 4,8%

 • 100%
 • 95-99%
 • 90-94%
 • 80-89
 • Méně než 80%

Kolik procent jízd musela vaše společnost zrušit v důsledku koronavirové krize?

 • Ano
 • Ne

Dotklo by se ukončení zájezdové dopravy zásadně fungování vaší organizace?

ANO: 83,9% NE: 16,1%

Galerie z našich zájezdů

Co o nás říkají naši klienti?

CK Unisma

Jezdíme autobusovou dopravou s pražskými dopravci a tak se těšíme, že přežijí a budou s námi opět jezdit. Škoda je, že ve stávající situaci, kdy museli ze dne na den odstavit všechny autobusy na parkoviště..

Nadační fond Klíček
Jiří a Markéta Královcovi

Rozhodli jsme se podpořit iniciativu “Za autobusy,” protože léta zblízka vidíme i potíže, s nimiž se zájezdoví dopravci potýkají..

Dobrodějky
Mgr. Michaela Orlíková

Dopravce využíváme zejména na Vánoční pobyt, kdy vyvezeme děti, které by jinak trávily Štědrý den v dětském domově…