Iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy v době koronavirové

Za autobusy je iniciativa pro záchranu zájezdové autobusové dopravy, na kterou silně dopadly důsledky koronavirové krize. Usilujeme o zachování této veřejné služby, kterou využívají tisíce a tisíce organizací od škol až po domovy důchodců. Iniciativu založil Jiří Vlasák, aby spojil zájezdové dopravce z celé České republiky a předložil státu pět řešení na podporu nepravidelné autobusové přepravy osob.

VV Česku provozuje nepravidelnou osobní dopravu jako hlavní činnost několik set malých, převážně rodinných firem. Naprostá většina patří mezi podporovatele iniciativy a většinu z nich naleznete v seznamu na těchto stránkách. Podle červnového průzkumu iniciativy Za autobusy mezi 128 dopravci přišlo v důsledku jarních koronavirových omezení 9 z 10 firem o 90 a více procent jízd, 86,7 % z nich pak do půl roku zkrachuje a 4 z 10 jsou již bez peněz.

Co je zájezdová autobusová doprava?

Nepravidelná autobusová přeprava osob je veřejnou službou pro školy, kluby seniorů, amatérské i profesionální sportovní týmy a další skupiny, které potřebují přepravu mimo pravidelné linky hromadné dopravy. Její zachování je důležité pro 99 % organizací, které ji používají.

V čem je problém?

Koronavirová krize zasáhla naše odvětví v období hlavní sezóny a vedla ke zrušení až 100 % jízd. Kvůli velkým provozním nákladům a se proto většina zájezdových dopravců ocitla na hranici bankrotu.

Záchrana autobusové dopravy

Bojujeme za spravedlivé podnikatelské prostředí, narovnání podmínek pro linkovou a nepravidelnou dopravu a zachování této služby pro širokou veřejnost, jelikož se jedná o službu nenahraditelnou – pro 53 % klientů by byl kolaps zájezdové dopravy likvidační.

Děkujeme za vládní podporu a kompenzace jarních koronavirových omezení.

Je prosinec a 10 měsíců jsme bez práce, další půlrok 2021 bez zakázek nepřežijeme!

Nechceme jezdit pro celý školský systém (2000000 dětí a mladistvých )4 x dráž než pravidelná doprava, díky obrovským daňovým a dotačním znevýhodněním,
jsme státem tímto dokonce tlačeni do  šedé ekonomiky! Stát odmítá tyto problémy řešit! Jedná se v důsledku o velmi nebezpečné jednání! Vozíme i Vaše děti a vnoučata!

Současné problémy

 • Nedostačující státní pomoc pro nejhůře zasažený dopravní obor – nepravidelnou přepravu osob. Letité přehlížení a znevýhodňování tohoto oboru ze strany státu – jako by stovky malých dopravních firem, které se v drtivé většině věnují nepravidelné přepravě osob a ročně poskytnou přepravní služby milionům občanů ČR vůbec neexistovaly a jejich služby nebyly vůbec důležité.
 • Dlouhodobé znevýhodňování nepravidelné přepravy osob více než dvojnásobnou daní z přidané hodnoty než u pravidelné dopravy.
 • Povinnost platit silniční daň, přestože autobusy linkové dopravy tuto daň neplatí a mohou přitom být nasazovány i na nepravidelnou dopravu.
 • Zvýhodnění zahraničních autobusových dopravců. Na našem území jsou osvobozeni od daně, naopak kdykoliv jede český autobus například do Německa, platí německou obratovou daň 19 %, v Rakousku 10 % nebo v Chorvatsku dokonce 25%.
 • Státem řízené a nesmyslné likvidování nepravidelné přepravy osob (zájezdových dopravců) díky extrémně vysoké dotaci ve výši 75% ceny jízdného pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a senioři nad 65 let, vč. všech občanů EU) na pravidelnou přepravu osob. Přitom tyto skupiny velmi často využívali i nepravidelnou přepravu osob, která se díky nulové dotaci a naopak oproti pravidelné dopravě mnoha dalšími daňovými zatíženími, stává absolutně nekonkurenceschopnou.
 • Mnoho drahých a technicky složitých moderních zájezdových autobusů je dlouhodobě odstavených a dočasně odhlášených z provozu. Dochází tak k obrovským škodám a závadám na těchto vozidlech. Stát neumožnil vydávání přenositelných RZ určených jen pro účely občasných servisních (udržovacích) jízd prázdných autobusů, tak jako je vydává např. dovozcům.

Vládní omezení

Kvůli opatřením spojeným s virem COVID-19 přišla zájezdová doprava o klíčové období, které tvoří drtivou většinu zisků – 19 z 20 dopravců muselo zrušit aspoň 90 % jízd.

Zastavení činnosti

I nepoužívané autobusy mají ale velké provozní náklady, tři čtvrtiny dopravců navíc alespoň jeden autobus splácí.

Existence podnikání

87,5 % dopravců odhaduje, že nejpozději do půl roku jim dojdou všechny peníze – 4 z 10 se to již stalo.

Nedostačující podpora

Vládní kompenzace pomohly dopravcům částečně pokrýt ztráty z jarních měsíců. Letní a podzimní měsíce však už bohužel nepokryjí, proto je další podpora od státu nezbytná.

Naše návrhy řešení

SEDAČKOVNÉ II.

Forma pomoci jako při jarní koronavirové vlně a souvisejících vládních omezeních.

SROVNÁNÍ DPH S PRAVIDELNOU OSOBNÍ PŘEPRAVOU OSOB

Snížení DPH z z 21 % na 10 % u vnitrostátní nepravidelné přepravy osob, tak jako je tomu u linkové dopravy.

STEJNÁ SILNIČNÍ DAŇ PRO PRAVIDELNOU I NEPRAVIDELNOU PŘEPRAVU OSOB

Oba druhy dopravy jsou zde pro stejné skupiny obyvatel. Není tedy fér, když linkové autobusy neplatí silniční daň, a přitom mohou z  20 % působit i v zájezdové dopravě. Navrhujeme tedy nulovou silniční daň i pro autobusy obsluhující nepravidelnou přepravu osob.

KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Navrhujeme zdanění mezinárodní přepravy osob na stejnou výši jako u vnitrostátní pravidelné a a nepravidelné přepravy osob – 10 %. Zavedení této daně současně se snížením DPH omezí mimo jiné např. polské autobusové dopravce ve „vyzobávání“ práce českým dopravcům působícím v polském příhraničí. Pro stát to navíc bude znamenat značný příjem od zahraničních autobusových dopravců.

ROVNÁ STÁTNÍ PODPORA PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY

Snížení dotace u linkové dopravy pro vybrané skupiny obyvatel (děti, studenti do 26 let a občané nad 65 let) ze 75 % na cca. 40 % a zavedení stejné dotace u nepravidelné přepravy osob pro stejně definované skupiny obyvatel. Nenavýší se celková částka za poskytnuté dotace a zároveň bude dotace spravedlivě poskytnuta i dalším občanům ze skupiny obyvatel, pro které jsou dotace určeny. Bude se jednat o stále velmi výraznou podporu, narovnají se podmínky mezi oběma druhy dopravy a zároveň se podpoří i významně větší skupina občanů.

Výsledky průzkumu mezi autobusovými dopravci a jejich klienty

 • Ano
 • Ne

Je pro vaši organizaci zájezdová doprava důležitá?

ANO: 95,2% NE: 4,8%

 • 100%
 • 95-99%
 • 90-94%
 • 80-89
 • Méně než 80%

Kolik procent jízd musela vaše společnost zrušit v důsledku koronavirové krize?

 • Ano
 • Ne

Dotklo by se ukončení zájezdové dopravy zásadně fungování vaší organizace?

ANO: 83,9% NE: 16,1%

Galerie z našich zájezdů

Co o nás říkají naši klienti?

CK Unisma

Jezdíme autobusovou dopravou s pražskými dopravci a tak se těšíme, že přežijí a budou s námi opět jezdit. Škoda je, že ve stávající situaci, kdy museli ze dne na den odstavit všechny autobusy na parkoviště..

Nadační fond Klíček
Jiří a Markéta Královcovi

Rozhodli jsme se podpořit iniciativu “Za autobusy,” protože léta zblízka vidíme i potíže, s nimiž se zájezdoví dopravci potýkají..

Dobrodějky
Mgr. Michaela Orlíková

Dopravce využíváme zejména na Vánoční pobyt, kdy vyvezeme děti, které by jinak trávily Štědrý den v dětském domově…