Naše cíle

Cíle asociace

Momentálním hlavním úkolem Asociace nepravidelné autobusové dopravy je, po prosazení kompenzačních programů pro nepravidelnou autobusovou dopravu z důvodu již dva roky trvající krize COVID-19, zejména narovnání podmínek mezi dopravci pravidelné a nepravidelné autobusové dopravy. Níže je souhrn našich hlavních cílů, podrobnosti přineseme v lednu 2022.

1.

SROVNÁNÍ VÝŠE DPH S PRAVIDELNOU AUTOBUSOVOU PŘEPRAVOU

Snížení DPH z 21 % na 10 % u nepravidelné přepravy osob, tak jako je tomu u pravidelné dopravy.

2.

STEJNÁ SILNIČNÍ DAŇ PRO PRAVIDELNOU I NEPRAVIDELNOU PŘEPRAVU OSOB

Oba druhy dopravy jsou zde pro občany České republiky a jsou nedílnou součástí dopravního systému. Není tedy fér, pokud provozovatelé linkových autobusů neplatí silniční daň a přitom mohou z 20 % vykonávat činnost zájezdové dopravy. Navrhujeme tedy nulovou silniční daň i pro autobusy obsluhující nepravidelnou přepravu osob.

3.

ROVNÁ STÁTNÍ PODPORA PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY

Omezení či snížení státní podpory pro vybrané skupiny obyvatel, resp. její srovnání s pravidelnou autobusovou dopravou např. zavedením podobné slevy na jízdné organizacím pracujícím s dětmi, seniory a zdravotně a sociálně znevýhodněnými občany. Navrhujeme snížení státní podpory u pravidelné autobusové dopravy pro tyto skupiny obyvatel ze 75 % na cca. 30 - 40 %. Nenavýší se celková dotační částka a zároveň bude dotace spravedlivě poskytnuta i dalším občanům, pro které je určena.

4.

KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Navrhujeme zavedení povinnosti odvodu obratové daně resp. DPH pro zahraniční dopravce při jízdě na území ČR. Zatímco čeští dopravci jsou při cestách v EU povinni odvádět příslušnou sazbu DPH nebo daň z obratu v mnohých národních státech, zahraniční dopravci jsou naopak při cestách v ČR od platby daně osvobozeni. Dochází tak mimo jiné k situacím, kdy si čeští dopravci najímají v příhraničních oblastech polské dopravce, kteří jsou jim v současném stavu věci stejnou službu poskytnout o 21% levněji, než český dopravce zatížený nejvyšší sazbou DPH 21%. Dosavadní uspořádání je tedy zjevným narušením férového podnikatelského prostředí. Pro stát bude tato změna znamenat značný příjem od zahraničních autobusových dopravců.