Naše cíle

Cíle asociace

Momentálním hlavním úkolem Asociace nepravidelné autobusové dopravy je narovnání podmínek mezi pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravou. Níže je souhrn našich hlavních cílů.

1.

SROVNÁNÍ VÝŠE DPH S PRAVIDELNOU PŘEPRAVOU OSOB

Snížení DPH z 21 % na 10 % u nepravidelné přepravy osob, tak jako je tomu u pravidelné dopravy, koncertů, piva nebo hotelových pokojů, abychom ulehčili rodičům dvou milionů dětí v celém školském systému.

2.

STEJNÁ SILNIČNÍ DAŇ PRO PRAVIDELNOU I NEPRAVIDELNOU PŘEPRAVU OSOB

Oba druhy dopravy jsou zde pro občany České republiky a jsou nedílnou součástí dopravního systému. Není tedy spravedlivé, aby provozovatelé linkových autobusů neplatili silniční daň a přitom mohli z 20 % vykonávat činnost nepravidelné autobusové dopravy. Navrhujeme tedy nulovou silniční daň i pro autobusy obsluhující nepravidelnou přepravu osob.

3.

ROVNÁ STÁTNÍ PODPORA PRO DĚTI, STUDENTY A SENIORY

Zavedení státní podpory pro vybrané skupiny obyvatel, resp. její srovnání s pravidelnou komerční i závazkovou přepravou osob, např. zavedením podobné slevy na jízdné všem organizacím pracujícím s dětmi, seniory a zdravotně a sociálně znevýhodněnými občany. Jedná se tak o spravedlivé rozdělování dotace mezi stejné skupiny obyvatel, jejichž podporu považuje stát za svoji prioritu.

4.

KONEC ZVÝHODŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH DOPRAVCŮ

Navrhujeme zavedení povinnosti odvodu obratové daně resp. DPH pro zahraniční dopravce při jízdě na území ČR. Zatímco čeští dopravci jsou při cestách v EU povinni odvádět příslušnou sazbu DPH nebo daň z obratu v mnohých státech, zahraniční dopravci jsou naopak při cestách v ČR od platby daně osvobozeni. Dochází tak mimo jiné k situacím, kdy si čeští dopravci najímají v příhraničních oblastech polské dopravce, kteří jsou jim v současném stavu věci schopni stejnou službu poskytnout o 21 % levněji, než český dopravce zatížený nejvyšší sazbou 21 % DPH. Dosavadní uspořádání je tedy zjevným narušením spravedlivého podnikatelského prostředí. Pro stát bude tato změna znamenat značný příjem od zahraničních autobusových dopravců.