Dotazník

Dotazník pro vstup do ANAD

Odpovědi na otázky budou uchovávány odděleně od přihlášek a slouží k argumentačním účelům před orgány státní správy, jako podklady pro mediální kampaně a sledování meziročních změn v oboru nepravidelné autobusové dopravy.

 • Jaké je vaše identifikační číslo (IČO)? *

 • Uveďte své kontaktní údaje. *


 • Kolik autobusů provozujete? *

  Autobusem se myslí vozidlo s počtem míst vyšším než 9 (včetně vozidel v depozitu).

 • O kolik procent předpokládáte, že poklesne počet provozovaných autobusů do konce roku 2022 oproti stavu z roku 2019? *

  (Příklad: Pokud jste v roce 2019 provozovali 4 autobusy a předpokládáte, že vám v roce 2022 zůstanou pouze 2, bude pokles 50%.)

 • Informace o vašem vozovém parku: *

  Uveďte informace o všech typech autobusů a jejich počtu ve vašem vozovém parku.

  První typ autobusu: * • Pokud jste v roce 2019 měli zaměstnance na HPP, jak velký úbytek zaměstnanců v % máte nyní oproti 2. pololetí 2019? *

  Pokud jste v roce 2019 neměli zaměstnance, nevyplňujte.

 • Zaznamenali jste po zprovoznění autobusů škody, vzniklé jejich dlouhodobým odstavením a nemožností je projíždět, v případě uložení do depozitu? Pokud ano, odhadněte celkové škody na autobusech za celou firmu vč. následků a vícenákladů. *

  Pro výpočet následků a vícenákladů přemýšlejte cenu za opravu, odtah, náhradní dopravu, případnou slevu klientům a ušlý příjem po dobu odstavení autobusu. Započítejte i částky za autobusy, které jste již byli nuceni prodat, odevzdat leasingovým společnostem a podobně.

 • Odhadněte, o jakou částku se snížila hodnota vašeho vozového parku od března 2020 do současnosti. *

  Spočítejte, jakou cenu měly autobusy ve vašem autoparku v březnu 2020 (včetně těch na úvěry a leasing) a jakou cenu mají nyní. Rozdíl je pokles ceny provozovaných autobusů.
  Příklad: V březnu 2020 měl autobus hodnotu 1,5 milionu, před půl rokem byl prodán. Tedy za březen 2020 se počítá hodnota vozového parku 1,5 milionu, po prodeji 0,- Kč. Dokladuje to hodnotu celého autoparku dopravců v březnu 2020 a v současnosti.

 • Přišli jste o řidiče z důvodu omezení a poklesu poptávky a nedostatečných kompenzací, které neumožňovaly Vaše řidiče ve firmách udržet? *

 • Pokud jste přišli o řidiče, vnímáte jako zásadní problém do budoucna, že by vám řidiče mohly přebrat nebo vám již přebraly ostatní přepravní obory, zejména MHD a linková doprava? *

 • Cítíte do budoucna závažný problém v tom, že byste dobré řidiče nebyli (kvůli nerovným podmínkám a diskriminaci státu oproti dotovaným oborům v přepravě osob) schopni adekvátně zaplatit? *

 • Souhlasíte s tím, že by velké dopravní společnosti, které dominantně podnikají v dotované závazkové dopravě, neměly mít možnost nabízet služby nepravidelné dopravy a křivit tak její trh? *

 • Vnímáte jako nezbytnost pro obor nepravidelné autobusové dopravy, aby byly srovnány podmínky s pravidelnou přepravou osob – DPH, silniční daň, podpora vybraných skupin občanů? *

 • Považujete za nutné, aby zahraniční dopravci podnikající na území ČR byli povinni odvádět státu DPH (respektive daň z obratu), a nebyli tak zvýhodněni na úkor českých, moravských a slezských nepravidelných dopravců? *

 • V poznámce máte nyní možnost sdílet své názory a podněty na jakékoliv téma, týkající se nepravidelné autobusové dopravy. Za ANAD je budeme moci použít v tiskových zprávách a jako náměty při jednání například s MD nebo MPO.

Podáním přihlášky prohlašujete, že jste pověřenou osobou výše uvedené společnosti a že jste se seznámil se STANOVAMI ANAD.


Máte potíže s přihlášením do ANAD?

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat!

+420 703 973 085 | prihlasky@zaautobusy.cz

Na e-mailové zprávy a zmeškané hovory odpovídáme zpravidla do následujícího pracovního dne. Pro rychlejší komunikaci využívejte spíše telefonického kontaktu.

Chtěli byste nás podpořit, ale nevíte si rady?

jiri.vlasak@zaautobusy.cz | dominik.zalis@zaautobusy.cz

Na výše uvedených kontaktech vám rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy, týkající se finanční i jiné podpory Asociace nepravidelné autobusové dopravy.